پارت‌نامبر آیفون چیست؟ چرا برخی از آیفون‌ها دو سیم‌کارت دارند و بقیه‌ی آن‌ها یک سیم‌کارت؟

هنگام خرید آیفون در ایران، پارت‌نامبر اهمیت زیادی پیدا می‌کند. پارت‌نامبرهای مختلف آیفون تفاوت‌هایی با‌هم دارند و همین موضوع باعث می‌شود قیمتشان تا حدی فرق کند.

موضوع مهم دیگر در خرید آیفون، اکتیو یا نات‌اکتیو بودن دستگاه است. شماری از آیفون‌هایی که در بازار ایران فروخته می‌شوند، از نوع ری‌فربیشد هستند.

آیا این آیفون‌ها مشکل دارند؟ بهترین پارت‌نامبر آیفون کدام است؟ بایدها و نبایدهای خرید آیفون اکتیو چیست؟

پاسخ کلیه سوالات خود را در این ویدیو در سایت زومیت ببینید